Image
Image
Image
Image

Klachtenregeling

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Mw. M. Kruijer-Jeuring. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt? Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het KNGF een klachtenregeling ingesteld. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid Het klachtenreglement ligt ter inzage in onze praktijk. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.
  • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE, Amersfoort, tel: 033-4672929
  • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC, Utrecht, tel: 030-2661661